1/4

PRINCIPLE INVESTIGATOR

Dr. Liangbing (Bing) Hu

Professor, University of Maryland

Director, Center for Advanced Paper and Textiles

  • 2019-present

  • 2016-2019

Professor

Associate Professor

Department of Materials Science and Engineering, and Maryland Energy Innovation Institute (MEII) - University of Maryland

Department of Materials Science and Engineering & Energy Research Center - University of Maryland

  • 2011-2016

Assistant Professor

Department of Materials Science and Engineering & Energy Research Center - University of Maryland

  • 2009-2011

Postdoctoral Researcher

Department of Materials Science and Engineering - Stanford University

  • 2006-2009

Founding Research Scientist

Unidym Inc.

  • 2002-2007

Ph.D in Condensed Matter Physics

University of California, Los Angeles

  • 1997-2002

B.S. in Physics

University of Scienece and Technology of China

COORDINATOR

Annette B. Mateus

1206 Engineering Lab Building
University of Maryland, College Park, MD 20742-2115


Phone: 301.405.4799

Email: amateus@umd.edu

Fax: 301.314.8514

POST DOCTORAL RESEARCHERS

Amy Gong

Research Associate

Ph.D. University of California, Riverside, 2011

Solid state hybrid batteries

amysgong@gmail.com

Chengwei Wang

Assistant Research Scientist

Ph.D. Arizona State University, 2015

 

Solid state batteries and nanoionic devices 

 

vcwang123@gmail.com

Yilin Wang

Assistant Research Scientist

Ph.D. Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, 2011

Two-dimensional materials

 

ylwang84@umd.edu

Kun (Kelvin) Fu

Assistant Research Scientist

Ph.D. North Carolina State University, 2014

Energy storage,wearable electronics, smart textiles 

 

fukun311@gmail.com

https://sites.google.com/site/kunfuumd/home 

Yubing Zhou

Research Associate

Ph.D. Peking University, 2016

Nanocellulose

 

ybzhou5220@gmail.com

Shaomao Xu

Research Associate

Ph.D. Cornell University, 2016

Solid state battery systems

 

xushaomao@gmail.com

Chun-peng Yang

Research Associate

Ph.D. Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences

 

Energy storage

 

cpyang89@gmail.com

Tian Li

Research Associate

Ph.D. University of Maryland, College Park, 2015

 

Nanomaterials for energy and flexible electronics

 

mytian1211@gmail.com

Personal website

Chaoji Chen

Research Associate

Ph.D. Huazhong University of Science and Technology

chen_chaoji@aliyun.com

Alexandra Brozena

Postdoc/ Scientist

Ph.D. in Chemistry, University of Maryland, 2013

Carbon nanomaterials, Atomic layer deposition, Science writing

abrozena@gmail.com

Shuaiming He

Research Associate

Ph.D candidate at South China University of Technology

 

Nature-inspired advanced materials  

he.shuaiming@gmail.com 

GRADUATE STUDENTS

Jiaqi Dai

B.S. Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, 2013

Solid-state energy storage and scientific visualizations

jiaqi@umd.edu

www.jiaqidai.me

Steven Lacey

B.S., M.S. Materials Science and Engineering, University of Maryland College Park, 2014, 2017

Low Dimensional Materials, Energy Storage, Additive Manufacturing, High Temperature Synthesis, Nanomanufacturing 

slacey@terpmail.umd.edu

view google scholar

Emily Hitz

B.S. Electrical Engineering, University of Maryland College Park, 2015

Energy storage

 

ehitz@umd.edu

Yonggang Yao

B.S., M.S. Xi'an Jiaotong University

High Temperature Nanomanufacturing 

yaoyg@umd.edu

Personal website

 

Glenn Pastel

B.S. Materials Science and Engineering, University of Maryland, 2014

Flexible battery architectures and solid-state electrolyte

pastelgr@umd.edu

Marcus Carter

B.S. Frostburg State College

Nanomaterials

carter.marcus.j@gmail.com 

Hua Xie

B.S. Materials Science and Engineering, Xi’an Jiaotong University, 2011

M.S. Materials Science and Engineering, Xi’an Jiaotong University, 2014

Diplôme d'Ingénieur Français

Years’ working experience in industry (Volkswagen)

 

Ceramics, energy storage and High-energy nanomanufacturing

xiehua@umd.edu

Boyang Liu

B.E. Optical Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, 2014

Energy storage

bliu2014@umd.edu

Douglas Henderson

B.E. Mechanical Engineering, University of Virginia, 2013

Energy and nanomaterials

 

doug.henderson14@gmail.com

Yanbin Wang

M.E. Materials Science and Engineering, 2016

2D materials and nano mechanics

 

ywang166@umd.edu

Iain Kierzewski

B.S. Materials Science and Engineering, University of Maryland, 2011

Alan Murphy

Master student

 

University of Maryland, College Park 

 

Dylan Kirsch

B.S. Materials Science and Engineering, University of Maryland, 2018

Energy storage

djkirsch@umd.edu

VISITING GRADUATE STUDENTS

Ruiyu Mi

Ph.D. student at China University of Geosciences (Beijing)

 

B.S China University of Geosciences (Beijing), 2014

 

Optical materials and transparent wood

 

miry1991@umd.edu 

Miaolun Jiao 

Ph.D. student at Tianjin University

  

B.S. Hebei University, 2013

  

Battery

 

jiaomiaolun@gmail.com 

Xue Liu

Ph.D. student Wuhan University of Technology

B.S. Wuhan University of Technology, 2014

Lithium batteries, Carbon nanomaterials 

 

liuxue1992@gmail.com 

Gegu Chen

Ph.D. student at Beijing Forestry University

 

B.S. University of Jinan, 2012

 

Cellulose based materials 

 

chengegu0207@gmail.co

Weiwei Ping

Ph.D student at Xi'an Jiaotong University

 

B.S. Huanghuai University, 2012

 

Battery

 

weiweiping6236@gmail.com

Wentao Gan 

Ph.D. student at Northeast Forestry University

 

B.S. Northeast Forestry University, 2014 

 

Wood science and technology 

 

wtgannefu@gmail.com 

UNDERGRADUATE STUDENTS

Spencer Kronthal

B.S. Materials Science and Engineering, University of Maryland, College Park

 

3D printing 

 

skront1@terpmail.umd.edu 

Evan Winter 

B.S. Materials Science and Engineering, University of Maryland, College Park

 

3D printing 

 

evanwinter31@gmail.com 

Nick Williams 

B.S. Materials Science and Engineering, University of Maryland, College Park

 

High temperature roll-to-roll setup 

 

nick.a.williams@gmail.com 

GROUP ALUMNI

Weiqing Kong

Zhengyang Wang

Wei Liu

Fujun Xu

Feng Jiang

He Liu
Yongfeng Li
Xu Xu
Wei Luo


Yiju Li
Ying Zhang
Sha Wang
Ting Gao
Chao Jia
Valencia Danner
Joe Morgenstern
Aijiang Lu
Yangang Wang
Caroline Leng  
Huiyu Song 
Mingwei Zhu
Yanan Chen  
Jiayu Wan 
Gemima Muteba

 
Leatrice Bulls
Arial Zhang
Zhen Liu 
Yibo Wang
Xiaogang Han
Fang Zhang   
Qing Zhang
Jinsong Tao
Wenzhong Bao
Feng Gu 
Hongli Zhu
Fei Shen
Bin Zhao 
Lihui Zhou
Hongbian Li 
Colin Preston
Amine Oueslati 
Yuanyuan Li
Zhiqiang Fang
Jingjing Wang
Chrysantus Bandon-Bibum II 
Kathleen Rohrbach
Seongwoo Lee
Kari McPartland 
Sepideh Parvinian
Yonglin Liu 
Zhongzheng Wu 
Longinus Ahamotu
Julia Andreason 
Matthew Deng
Nick Weadock
Aisha Khan
Rebecca Baier  
Heqin Li
Chris Pellegrinelli
Oeyvind Vaaland
Alex Chong Chung
Sabrina Wanys
Vinayak Sachidananda

Visiting PhD Student

Master Student

Visiting Professor

Visiting Professor

Postdoc

Visiting Professor
Visiting Professor
Visiting Professor
Assistant Research Professor
Visiting PhD student
Visiting PhD student
Visiting PhD student
Visiting PhD student
Visiting PhD student
Undergraduate
Undergraduate
Visiting Professor
Visiting Professor
High School Scholar  
Visiting Professor  
Visiting Professor 
Visiting PhD student
Ph.D. Student 
Community College Student 
High School Student 
High School Student 
Postdoc
Visiting PhD student
Postdoc   
Visiting Professor 
Visiting PhD student
Visiting Professor 
Postdoc
Master's Student    
Research Associate
Visiting PhD student
Visiting PhD student
Visiting Professor
Visiting Professor
Ph.D. Student
Undergraduate
Visiting PhD student
Visiting PhD student
Ph.D. student
Undergraduate


Undergraduate 
Undergraduate 
Undergraduate 
Undergraduate
Postdoc
Visiting PhD student
Undergraduate 
High School
High School
Undergraduate
High School
Undergraduate
Visiting Professor
Graduate student
Visiting Scholar
Visiting Scholar
Undergraduate
Undergraduate

2013-2015

2017-2018

2017-2018

2016-2017

2016-2017
2016-2017
2016-2017
2014-2017

 

2015-2017
2015-2017
2015-2017

2015-2017
2015-2017
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2012-2016
2015

 

2015
2015
2013-2015
2014-2016

2012-2016
2015-2016 
2014-2015
2014-2015
2011-2015
2013-2015
2012-2015 
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2011-2015 
2013-2014
2012-2014
2012-2014 
2012
2014

 

2014
2013
2013
2013
2011-2012
2012-2013
2011-2013
2013
2013
2011-2013
2012
2011-2012
2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012 
2011-2012
2011-2012

South China University of Technology

University of Maryland, College Park

Shanghai University of Engineering Science

Donghua University

Department of Wood Science, University of British Colombia, Canada

Institute of Chemistry Industry of Forest Products, Chinese Academy of Forestry
Shandong Agricultural University
Nanjing Forestry University
Tongji University

 

Peking University
Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences
University of Science and Technology
Donghua University
Beijing Institute of Technology
Materials Science and EngineeringUniversity of Maryland, College Park
Materials Science and Engineering, University of Maryland College Park
Donghua University
University of Shanghai for Science and Technology
University of Pennsylvania - Wharton School of Business
South China University of Technology
Nanjing University
Tsinghua University
Stanford University
Montgomery College Alumni

 

Holton-Arms School Alumni
Montgomery Blair High School Alumni
Frostburg State University
Harbin Institute of Technology
Xian Jiaotong University
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Tianjin University
South China University of Technology
Fudan University
Liu & Shen Associates (Beijing)
Northeastern University
Xi’an Jiaotong University
Xi’an Jiaotong University
East China University of Science and Technology
National Center for Nanoscience and Technology
NanoLab, Inc
UC Berkely
KTH
South China University of Technology
University of Maryland, College Park
Rensselaer Polytechnic Institute

 

Cornell Uni.

Quarles & Brady LLP (Law Firm)
Peking University Shenshen

Ph.D. California Institute of Technology
Lehigh Uni.

Hefei University of Technology
University of Maryland, College Park
Norway
Panama

Copyright © 2017, Bing Research Group. Designed by JIAQI DAI.